Podstawa prawna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administratorem Twoich danych osobowych jest TEMPUS mgr Marzena Kubacka-Christ z siedzibą w Zabrzu 41-800 przy ul. Sienkiewicza 35/1”U”.
Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przesłaniem zapytania oraz odpowiedzi ofertowej dotyczącej usług księgowo-kadrowych lub sporządzenia zeznania podatkowego lub otwarcia działalności gospodarczej.

1. Przedstawicielem Administratora jest Marzena Kubacka-Christ, e-mail: info@biurorachunkowetempus.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub umowy o prowadzenie ksiąg handlowych lub zlecenia do sporządzenia zeznania rocznego.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane tylko w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń po zakończeniu umowy lub wykonaniu zlecenia.
5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym oraz dobrowolnym zależnie od celów ich przetwarzania. W przypadku podania niekompletnych danych możemy odmówić wykonywania pewnych części umowy.
6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane organom urzędowym, na ich wniosek.
7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.