Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Biuro Rachunkowe TEMPUS jest usługą kompleksową. W ramach oferowanych usług proponujemy różne opcje prowadzenia księgowości, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko fachową i rzetelną obsługę w zakresie finansowo-księgowym i podatkowym, ale także dodatkowe raporty przydatne w zarządzaniu firmą.

Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg. Nasza działalność objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania usług księgowych.

Zamiast ponosić koszty utrzymania własnej księgowości skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia. Nasze usługi to gwarancja rzetelności i bezpieczeństwa przy jednoczesnej oszczędności kosztów.

Zakres usług:

Klientom zobowiązanym do prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości (pełna księgowość) oferujemy:

 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej operacji magazynowych lub integracja z systemem klienta,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • bieżący monitoring oraz dokonywanie płatności,
 • przygotowanie faktur sprzedaży,
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi,
 • udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa.

Klientom prowadzącym uproszczoną księgowość oferujemy:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym: ewidencjonowanie dokumentów zakupu, ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży oraz ewidencjonowanie dokumentów wewnętrznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przygotowanie planu amortyzacji,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie rejestru przebiegu samochodów,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie innych niż roczne, okresowych deklaracji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
 • sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych,
 • odbiór dokumentów,
 • roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie ewidencji podatkowych,
 • obsługa rejestru należności i zobowiązań
 • fakturowanie sprzedaży oraz przygotowywanie dokumentów magazynowych.