Aktualne składki ZUS - od kwietnia 2018 rok


Nazwa Składka pełna Składka preferencyjna
Podstawa ubezpieczeń społecznych 2665,80 zł 630,00 zł
Emerytalna - 19,52% 520,36 zł 122,98 zł
Rentowa - 8,00% 213,26 zł 50,40 zł
Chorobowa - 2,45% 65,31 zł 15,44 zł
Wypadkowa - 1,67% 44,52 zł 10,52 zł
Razem społeczne 843,45 zł 199,34 zł
Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego 3554,93 zł 3554,93 zł
Zdrowotna - 9,00% 319,94 zł 319,94 zł
Razem zdrowotna 319,94 zł 319,94 zł
Fundusz Pracy i F.G.Ś.P. 2665,80 zł nie podlega
Razem F.P. i F.G.Ś.P. 65,31 zł nie podlegaPolecamy portal: Wiadomości ZUS


ZUS/PODATKI/FINANSE

Od 1 stycznia 2018 roku każdy Płatnik składek opłaca składki na swój indywidualny numer rachunku bankowego.


Jeśli nie znasz swojego indywidualnego numeru rachunku wejdź na stronę: https://www.eskladka.pl/.


Druki do pobrania - serwer FTP