• Książka przychodów i rozchodów

 • Pełna Księgowość

 • Ryczałt ewidencjonowany

 • Rozliczenia VZM (zwrot podatku VAT) 

 • Doradztwo w wyborze formy opodatkowania

 • Ewidencja wykazu środków trwałych (ryczałt)

 • Ewidencja wyposażenia

 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłat)

 • Zgłaszanie nowo zakładanych firm do Urzędów oraz pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania

 • Deklaracje ZUS, PFRON

 • Zeznania roczne (krajowe i zagraniczne)

 • Pisanie pism, podań

 • Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji
  podatkowych VAT-7

 • Ewidencja środków trwałych (amortyzacja)

 • Wyliczenie należnego podatku podlegającego wpłacie do Urzędu Skarbowego

 • Przygotowanie inwentaryzacji

 • Pomoc w zakresie zakładania firmy

Ponadto oferujemy niską cenę za rzetelną obsługę rachunkową oraz odbiór dokumentów w miejscu dogodnym dla klienta.